I Sundbyberg

Välkommen till din blogg om Sundbyberg!

Här skriver vi allt som är värt att veta om Sundbyberg, kommunen som ligger inbäddad i Stockholms stad. Många Sundbybergbor vet inte om att de inte bor i Stockholm, och att Sundbyberg är en alldeles egen kommun. Det gäller framför allt de som är inflyttade till denna fina stad Sundbyberg. Följ med och läs denna blogg om vad som händer här. Sundbyberg är en stad i förändring. Vi ser en tydlig inflyttning hit, liksom i Stockholm. Av den anledningen byggs det många nya bostäder, som i mångt och mycket även gäller grannen Solna. Sundbyberg och Solna har sedan länge växt ihop och integrerats tillsammans. Förutom Solna, gränsar staden till Bromma och Spånga som är alla delar av Stockholm.

Några intressanta fakta om Sundbyberg

Visste du om att Sundbyberg är Sveriges minsta stad? Åtminstone sett till ytan. Sundbyberg ligger faktiskt i landskapet Uppland, men ingår i länet Stockholm. Det är inte så konstigt om inflyttade inte riktigt är på det klara med om Sundbyberg tillhör Stockholm eller inte.

Den äldsta stadsdelen i staden Sundbyberg är Duvbo. Dufvebols gård köptes 1869 av Anders Petter Löfström som var en drivande kraft att Sundbybergs köping blev till.

Första gången som ”Sundbhy” omnämns i offentliga källor är året 1347, och ”sund” i Sundbyberg, menas Bällstaån som var en större å, än vad det är idag. Sedan 1700-talet började man använda Sundbyberg, då det gamla Sundby som tillhörde Bromma, enligt Wikipedia.

Idag bor det mer än 15 000 människor i själva centrala Sundbyberg, cirka 9 000 i Rissne, 6 000 i Hallonbergen, 6 000 i Lilla Alby, över 3 000 i Storskogen, närmare 2 500 i Duvbo, 2 300 i Ör, närmare 6 000 i Stora Ursvik, 2000 i Brotorp eller Järvastaden.